Мерав Раве Малка

Завършила съм Академичен колеж Хадаса (бакалавър през 2005 г., магистър през 2012 г.) Работя като логопед в отделението за рехабилитация в болница Hadassah Mt. Scopus. Също така работя и в интензивното неонатологично отделение с недоносени бебета върху умения за хранене. Аз също съм групов фасилитатор за хора с афазия. Член на център за ДАК Омер към Национален център за ДАК „Езер Мицион“, Израел. Правя оценки и работя с възрастни с инструменти за ДАК в домашна среда, както и в частна клиника.