Идали Фернандез

Идали Фернандез – мениджър клиенти за Балтийските страни, Централна и Източна Европа, Tobii Dynavox, Швеция

Идали е професионалист от Ню Йорк с опит в реклама и медии. Тя се присъедини скоро към Tobii Dynavox и усилията им в изграждането на екосистема за ДАК в развиващите се в областта на ДАК държави.

Преди Tobii Dynavox, Идали е работила в технологична компания в Стокхолм в продължение на 5 години, а след това – в НПО, което подкрепя позитивното развитие на младежите.

Идали е вдъхновена от идеята да даде възможност на хората да постигнат независимост и да им даде глас.