ECER AAC 2021

ECER AAC 2021 e 13-тата Източно- и централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация.

Конференцията стартира през 1997 година и се провежда на всеки 2 години.

Конференцията представя опитът на специалисти от страни с дълъг опит в областта на допълваща и алтернативна комуникация, както и на специалисти от страни, в които ДАК прави първите си стъпки. 

Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) – това са всички методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч. Средствата за ДАК се използват от деца и възрастни, които имат затруднения в комуникацията поради детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други.

Докладите ще представят:

  • Съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти с фокус върху добрите практики
  • Опита в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други.
  • Личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация

Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Работните езици на конференцията са английски и български. Осигурен е превод.