София Калман, MD, PhD

Д-р София Калман, обучена като педиатър, въвежда ДАК в Унгария през 1984 г. Оттогава тя разработва и води ДАК курсове в колеж за обучение на учители в сферата на специалното образование ELTE Barczi Gusztav, следдипломни и курсове за продължаващо обучение в цялата страна. Наскоро тя разработва програма за „обучение на обучителите по ДАК”. В периода 1986-2016 г. е директор на Унгарската Bliss фондация, която открива първия ДАК център в географския регион, осигуряващ преподаване, обучение, изследване и разпространение на информация. Тя също така ръководи Застъпниците за правата на хората с увреждания (Disability Rights Advocates) – Унгария, като се фокусира върху въпросите за равните възможности. Тя е автор и съавтор на няколко книги по въпроси свързани с ДАК и правата на хората с увреждания. Изследователските ѝ интереси включват ДАК в семейството, сътрудничество между родители и професионалисти, увреждания и общество и сексуално образование в ДАК с помощта на подрастващи. През 1997 г. тя инициира и организира първата Източно- и централноевропейска регионална конференция по ДАК (ECER AAC) в Будапеща.