Моника Тод

В продължение на 23 години съм работила с деца с множество увреждания, зрителни увреждания и увреждания на зрението и слуха в Училището за незрящи като специален учител и супервайзър. През 2000-2001 имах възможността да участвам в програма за лидерство в Училището за незрящи – Перкинс, където научих повече за ДАК. Имах много възможности да наблюдавам как да прилагам ДАК в широк спектър от училищни дейности. След като се върнах у дома, се опитвах да прилагам всички новопридобити знания в професионалната си работа. През 2017 г. започнах да работя в проект на ЕС, отговарящ за програмата AAC-Modell. Една от целите беше създаването на регионални центрове за ДАК в цяла Унгария, които да предоставят комплексни услуги за хора с комплексни комуникационни нужди. В момента сме много близо до финала. Обобщаваме всички заключения, направени в 4-годишния период, и също така мислим за бъдещите възможности.