Ида Брандао

Старши служител в услуги за специална образователна подкрепа на Министерството на образованието в Португалия, с отговорност за наблюдение на мрежата от ИКТ ресурсни центрове за специални потребности и организиране на масови отворени онлайн курсове за приобщаване (2006-до момента).

Предходни отговорности като координатор на Националната ИКТ програма за училища към Министерството на образованието (1997-2005).