д-р Мария Янкова-Младенова

Мария Янкова-Младенова е Програмен директор Образование в УНИЦЕФ България от 2014 г. и експерт за контакт във връзка с работата на УНИЦЕФ България по темите за децата с увреждания. Тя подкрепя разработването и изпълнението на програми на УНИЦЕФ, насочени към укрепване на националните политики за приобщаващо образование за изграждане на приобщаваща среда в образованието и грижата в ранна детска възраст и училищното образование, вкл. въвеждане на помагащи технологии; преминаване от медицинския към социалния модел за разглеждане на уврежданията чрез въвеждане на функционалната оценка; подобряване на качеството на допълнителната подкрепа, предоставяна на децата със специални потребности и увреждания.  

Тя има докторска степен по управление на проекти от Университета за национално и световно стопанство, София.