д-р Джуман Танус Наджар

д-р Джуман Танус Наджар – директор на училище SAWA в Назарет за специално образование за ученици с разстройство от аутистичния спектър. Министерство на образованието – Северен окръг, Изреал.