Гейл Тийчман, PhD

Д-р Гейл Тийчман е асистент в Училището по ерготерапия, Western University, Канада. Нейното изследване разглежда по-широките социални измерения и отношения, които подпомагат здравето и благополучието на децата с увреждания и техните семейства. Този трансдисциплинарен труд се основава на критични изследвания за уврежданията, рехабилитационни науки, детска етика и социални изследвания на детството, заедно с нейния задълбочен опит като ерготерапевт. Нейната изследователска програма включва особен фокус върху извличането на възгледите на децата и младежите, особено тези, които са били систематично изключвани от изследвания. За да постигне тези цели, тя е разработила и публикувала иновативни качествени методи, за които е била наградена, за провеждане на изследвания в сътрудничество с деца и младежи с увреждания, включително тези, които общуват по начини, различни от говоримата реч.