Бисер Борисов

Бисер Борисов e старши ресурсен учител, РЦПППО – област Търговище.

Работи с деца със специални образователни потребности от 2010 г. 

Професионалните му интереси са насочени към усъвършенстване на уменията и компетенциите му към иновативните методи на работа и интерактивните похвати  в работа с група. 

В последната година интересите му са насочени към усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите му с  „Communicator 5“.

Сайт на РЦПППО – област Търговище