Анна Динчева

Анна Динчева е магистър по специална педагогика / Обучение на деца с множество увреждания/ и сертифициран сензорен терапевт. Част е от екипа на РЦПППО София – град от 2011 г., а от 2015 г. ръководи Комплексна програма по Ерготерапия и сензорна интеграция към центъра. През последните 14 години работи с деца с множество увреждания, аутизъм, сензорно-интегративна дисфункция и различни специфики в развитието.