Алина Туту

Работя в училище за деца със специални нужди „Св. Никола“ като учител на деца със специални потребности от 1999 година и като логопед от 2012 година. Започнах да се интересувам от ДАК през 2007 година след като взех участие в 6-та Източно и централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация в Прага, Чехия и открих възможностите, които дава ДАК на невербалните деца. ДАК беше темата на моята разработка, с която получих най-високото като учител през 2012 година. Съавтор съм на книгата „Стратегии за ДАК при невербални деца“, публикувана в Румъния през 2015 г. от издателството на Университета в Букурещ.