Александра Йович

Александра Йович е специалист ранно детско развитие в УНИЦЕФ Регионален офис за Европа и Централна Азия.