д-р Ади Нееман

д-р Ади Нееман е лектор и предагог в Департамент „Специално образование“ на колеж Ораним, Израел. Тя е и председател на Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC).