Форма за регистрация за хора с увреждания


Вие сте? Човек с уврежданеЧлен на семейството на човек с уврежданеПридружител

Декларирам, че съм съгласен/а фондация "АСИСТ - помагащи технологии" и Интеракта ЕООД да обработва предоставените по-горе лични данни за следните цели*:

Искам да получавам новини, материали и информация за други събития и/или обучения, свързани с помагащи технологии, допълваща и алтернативна комуникация.ДаНе