История 2

Първата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ се проведе от 12 до 14 ноември 2018 г.

Конференцията беше организирана от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката и на UNICEF – България, с финансовата подкрепа на Microsoft, както и със съдействието на Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.

Конференцията представи световния опит и съвременните подходи в използването на помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация

В конференцията през 2018 г. участваха над 300 човека, сред които представители на образователни институции (ЦСОП, РЦПППО, ОУ, СУ и детски градини), социални услуги (ДМУ, ДЦДУ, ДЦДМУ, КСУ, ЦСРИ и ЦНСТ), преподаватели и студенти, общини, областни администрации, НПО, специалисти с частна практика, семейства на хора с увреждания и хора с увреждания.

Удовлетвореността от нея беше много висока и вярваме, че второто й издание ще бъде още по-полезно за всички участници.

Сайт на конференцията през 2018-та година – aac2018.assistfoundation.eu